recenzje filmu selena

Temat: Czy w 2010 roku są szanse na poprawę kondycji małych i średn
O kondycji małych i średnich firm transportowych na przełomie 2009/2010 mówi Arkadiusz Andruch, Domestic FTL Director w firmie ROHLIG SUUS Logistics. Wg raportu ryzyka branżowego wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet (październik 2009) do końca 2009 roku przewidywano upadek 10 proc. firm działających w branży transportowej, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Można zauważyć dwie główne przyczyny tego zjawiska: mniejszą podaż ładunków na rynku w Polsce i zagranicą oraz długie terminy płatności lub nawet zaniechanie regulowania należności przez...
Źródło: myhobby.fora.pl/a/a,453.html